[2017]LH 세종서창 행복주택

[2017]LH 세종서창 행복주택 건설사업관리

LH Sejong Seochang 'Haengbok' housing Construction Management

  • 한국토지주택공사
  • 세종특별자치시 조치원읍 서창리 26-1번지
  • 25,254
  • 지상 19층
  • 2017
  • LH(Korea Land & Housing Corporation)
  • 26-1, SeoChangRi, Jochiwon-eup, Sejong Special Self-Governing City
  • 25,254
  • 19F
  • 2017